Skip to content
5 ting som er verdt å vite om Morrow Batteries nå

Blog post -

5 ting som er verdt å vite om Morrow Batteries nå

Arendal kommune arrangerte nylig folkemøte for å gi en status på utviklingen av Morrow Batteries. Mer enn 100 personer fulgte det digitale folkemøtet, og det kom inn mange spørsmål til både Morrow Batteries og Arendal kommune.

Her er 5 ting som gir et kjapt bilde av hvor Morrow Batteries står akkurat nå:

1. Finansiering og innhenting av kapital

 • Morrow har siden oppstarten mobilisert 2 milliarder i kapital. Dette er i tråd med fremdriftsplanen.
 • Bare i 2022 er det hentet inn 1 milliard i kapital til første byggetrinn gjennom investorer som Siemens Financial Services, ABB, Nysnø klimainvesteringer og Fossekompaniet.
 • Siva har gått inn som eiendomsinvestor for å få opp Batterifabrikk 1. De går inn med 67 prosent av investeringen på 480 millioner kroner.
 • Innovasjon Norge gikk nylig inn med 225 millioner i tilskudd og grønt vekstlån, for å støtte utviklingen av neste generasjon battericeller.


2. Volum på nye arbeidsplasser og vekst

 • Noe som er helt unikt ved etableringen av Morrow Batteries i Arendal, er at vi kan følge utviklingen ved batterifabrikken Northvolt i Skellefteå i Nord-Sverige. Morrow Batteries vil ha tilsvarende ringvirkninger, og vi ligger rundt 2 år bak dem i tid.

        I Skellefteå er status:

 • Mer enn 3000 nye arbeidsplasser med ansatte fra mer enn 100 nasjonaliteter
 • Skellefteå har i dag litt under 70.000 innbyggere. Om drøye 7 år - i 2030 - er de mer enn 90.000 innbyggere.
 • Skellefteå beregnet, i likhet med Arendal, opprinnelig 2500 arbeidsplasser knyttet til etbleringen av Northvolt. Allerede nå er dette oppjustert til 5000. Og i tillegg kommer de med familier.
 • Det bygges rundt 3000 nye boliger hvert år.
 • Det er bygget to nye hoteller. Det er konstant fullbooket, og flere hoteller bygger nå ut.
 • Det er direkteflygninger til London og Düsseldorf fra den lokale flyplassen.
 • Regionen ble akkurat kåret til den beste eksportregionen i det eksport-sterke Sverige.


3. Om batteriproduksjon og bærekraft

 • Morrow Batteries’ forretningsmodell er bygget på ideen om å redusere klimagassutslipp samtidig som vi skaper grønne arbeidsplasser i Norge.
 • Effekten av vår netto positive effekt på klimagassutslipp er vurdert gjennom en såkalt “tredjepartsverifikasjon” utført av anerkjente GUTcert.
 • Deres vurdering er at Morrrows virksomhet over en 10 års periode vil kutte rundt 46 millioner tonn CO2-ekvivalenter
 • Til sammenligning var Norges samlede utslipp i 2021 på 49,1 mill tonn.
 • Årlige utslippskutt fra Morrows virksomhet tilsvarer om lag 10% av Norges totale utslipp.
 • Vårt mål er at Morrow Batteries i 2030 har de laveste utslippene blant alle de batterifabrikkene som da er etablert globalt.


4. Om oppstarten av batterifabrikken

 • Det første byggetrinnet "Batterifabrikk 1" skal være i drift i 2024.
 • De neste månedene vil Arendals innbyggere kunne følge med på byggingen som ledes av Veidekke Logistikkbygg i samarbeid med Vekdekke Bygg Agder.
 • Batterifabrikk 1 har et gulvareal på 19.000 kvm og en mesaninetasje på 8000 kvm.
 • Før det starter det opp full drift og utvikling ved forskningssenteret vårt i Grimstad våren 2023.


5. Om størrelse på markedet for batterier

 • Det er estimert at det bare i Europa blir etablert 30 - 40 batterifabrikker som er operative i 2040.
 • Mens det i 2020 var etterspørsel etter batterier tilsvarende kapasitet på under 200 GWh, er det i 2030 beregnet en etterspørsel etter batterier tilsvarende ca. 6.500 GWh.
 • I følge EU og det internasjonale energibyrået (IEA) vil det investeres i størrelsesorden 219 milliarder i fornybar energi frem mot 2027. Batterier trengs i alle ledd for å kunne lagre og distribuere energien.
 • The European Battery Alliance har som mål å etablere en verdikjede for batteriproduksjon på 250 milliarder EURO innen 2025.

Fra Morrow innledet admininstrerende direktør, Håkon Tanem, og direktør for konstruksjon og infrastruktur, Bjørn Rustad. Fra Arendal kommune møtte næringssjef Kåre Andersen.

Se opptaket fra folkemøtet her: https://arendalsfolk.no/2022/10/25/folkemote-om-batterifabrikkens-utvikling/

Related links

Topics

Categories

Contacts

Naja Boone

Naja Boone

Press contact Director of Marketing & Communications

Speeding up the energy transition with cost-effective and sustainable batteries.

Follow our journey at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Morrow Batteries