Skip to content
Lars Christian Bacher

Image -

Lars Christian Bacher

Chief Excecutive Officer
License:
Media Use
The content may be downloaded by journalists, bloggers, columnists, creators of public opinion, etc. It can be used and shared in different media channels to convey, narrate, and comment on your press releases, posts, or information, provided that the content is unmodified. The author or creator shall be attributed to the extent and in the manner required by good practice (this means, for example, that photographers should be attributed).
By:
Mona Hauglid
File format:
.jpg
Size:
5598 x 4479, 12 MB
Download

Topics

Categories

Contacts

Naja Boone

Naja Boone

Press contact Director of Marketing & Communications

Related content

Morrow Batteries ASA inngår IPCEI-partnerskap – sikrer finansiering av neste generasjons batteriteknologi

Morrow Batteries ASA inngår IPCEI-partnerskap – sikrer finansiering av neste generasjons batteriteknologi

Morrow Batteries ASA (Morrow) er tildelt 345 millioner kroner fra Innovasjon Norge under IPCEI European business-programmet for utvikling av en helt ny type batteriteknologi, med mindre bruk av litium og nikkel enn dagens batterier, kombinert med manganoksid (LNMO).
Det norske batteriselskapet opplyser samtidig at det har kvalifisert seg som assosiert partner i IPCEI European Battery Innovatio

Morrow Batteries ASA announces IPCEI partnership, secures funding to advance next-generation battery technology

Morrow Batteries ASA announces IPCEI partnership, secures funding to advance next-generation battery technology

The Norwegian battery company has been awarded 345 million NOK from Innovation Norway under the IPCEI European business program. The funding will support the R&D development of a new battery technology that utilises less lithium and nickel than current batteries combined with manganese oxide (LNMO).
Morrow Batteries ASA (Morrow) has also qualified as an associated partner in the IPCEI Europ

Morrow Batteries aim to realise the first prismatic LNMO battery cell in the world early 2024

Morrow Batteries aim to realise the first prismatic LNMO battery cell in the world early 2024

Morrow Batteries (“Morrow”) is proud to announce that it expects to produce the first next-generation LNMO-X batteries at its Customer Qualification Line during Q1 2024. The cell is a world-first with the configuration of this material.
Lithium Nickel Manganese Oxide (LNMO) technology replaces cobalt with cheap and abundant manganese as a scaffold to better use the lithium and nickel inside the

I tillegg til standardiserte UL9540 A og UN38.3, har LFP B-prøvene produsert av Morrow bestått IEC 62660-2, IEC 62619 og nylig den strengere IEC 62660-3-samsvarstesten. Lær mer om IEC-standarder.

Morrow Batteries sender sertifiserte LFP batterier til kunder, og tar enda et viktig skritt mot fullskala produksjon i 2024

INDUSTRIELL OPPDATERING:
Morrow Batteries ASA («Morrow»), et industrielt batteriteknologiselskap, har produsert og sertifisert LFP battericeller som nå sendes til potensielle kunder for videre validering.
"Dette er en betydelig operasjonell og teknologisk milepæl for Morrow Batteries. Våre LFP B-prøver viser utmerkede kvalitets- og sikkerhetsegenskaper. Å fullføre flere, internasjonale kvali

In addition to the standardised UL9540 A and UN38.3, the LFP B-samples made by Morrow have passed IEC 62660-2, IEC 62619 and recently, the more stringent IEC 62660-3 compliance test.

Morrow Batteries sends certified LFP B-sample batteries to customers, taking yet another step towards GWh scale production

INDUSTRIAL UPDATE:
Morrow Batteries ASA («Morrow»), the industrial battery technology company, has produced and certified LFP B-sample batteries that are now ready for shipment to potential customers for further validation.
“We are pleased to reach this significant operational and technological milestone. Completing multiple international acceptance tests with strong results brings us to th

Fra venstre: Lars Christian Bacher fra Morrow, Bent Thomasen fra Rhenus og Rune Hvass fra Arendal Havn

Morrow Batteries tar i bruk Arendal Havn med ny transport- og logistikkavtale

Morrow Batteries ASA (Morrow) har inngått en transport- og logistikkavtale med Rhenus Norway AS for levering av produksjonsutstyr til sin batterifabrikk. Dermed er batterivirksomheten i Arendal Havn offisielt i gang.
- Med denne samarbeidsavtalen får vi en fremoverlent agent med på laget. For å løse dette krevende logistikkprosjektet har Rhenus Norway laget en skreddersømløsning med sjøtranspo

Morrow Batteries lanserte planene for boligriggen kalt Eyde House på Eyde Energipark i dag kl 13.

Morrow Batteries lanserer Eyde House - en topp moderne boligrigg for Sør-Koreanske installatører

Eyde House er navnet på boligriggen som fra desember skal huse mer enn 200 installatører fra Sør-Korea. I løpet av høsten kommer det rundt 500 containere med produksjonsutstyr til Arendal Havn. Dette tilsvarer mellom 700 og 800 lastebillass, som skal fraktes til byggeplassen for montering.
Bjørn Rustad er direktør for infrastruktur og konstruksjon i Morrow, og står klar til å ønske de første Sø

Morrow Batteries, Nordic Batteries og Eldrift går sammen om å bygge norsk batteriforsyningskjede

Morrow Batteries, Nordic Batteries og Eldrift går sammen om å bygge norsk batteriforsyningskjede

Morrow Batteries i Arendal inngår strategisk partnerskap med Nordic Batteries og Eldrift for å utvikle komplette batteripakker for mobile og stasjonære batterienergilagringsløsninger (BESS). Omfanget er på syv GWh frem til 2030.
De tre norske selskapene samler med dette en stor del av forsyningskjeden for batterisystemer. Morrow vil levere prismatiske celler med eksisterende LFP-teknologi og ne

Morrow Batteries, Nordic Batteries and Eldrift join forces to build Norwegian battery supply-chain

Morrow Batteries, Nordic Batteries and Eldrift join forces to build Norwegian battery supply-chain

Morrow Batteries of Arendal, Norway, announces it is entering into a strategic partnership with Nordic Batteries and Eldrift to develop complete battery packs for mobile and stationary battery energy storage solutions (BESS). The overall project and product pipeline amounts to 7 GWh until 2030.
The three Norwegian companies will comprise a large part of the battery systems supply chain. Morro

The Morrow CQL in Chungju-si, Korea

Morrow Batteries achieves yield of 86 per cent from Customer Qualification Line in Korea in four months

Morrow Batteries ASA (Morrow) is announcing it has achieved stable production of battery cells at its Customer Qualification Line (CQL) in South Korea with a yield of 86 per cent. According to industry standards, the average yield is at 70% yield in the beginning, then moves up to 88-92% in the first two years of production. "Achieving 86% in four months suggests high efficiency and effectiveness

Speeding up the energy transition with cost-effective and sustainable batteries.

Follow our journey at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Morrow Batteries