Skip to content
Morrow Batteries henter 567 millioner i konvertibelt lån

Press release -

Morrow Batteries henter 567 millioner i konvertibelt lån

Morrow Batteries ASA ("Morrow") har inngått en avtale med fire av sine største aksjonærer om et konvertibelt lån på 567 millioner kroner. Dette gir selskapet kapital til å fortsette utviklingen i Arendal som tidligere kommunisert. Første fabrikk åpner i første kvartal 2024.

Selskapet er i en fase med kraftig og rask vekst, og låneprovenyet skal gå til å finansiere den videre oppbyggingen av Morrow Batteries’ virksomhet i Arendal og Grimstad.

– Vi er takknemlige for den tillit og støtte vi får fra våre langsiktige eiere og partnere, som på denne måten bidrar til at vi kan fortsette å vokse og utvikle selskapet. Vi har hatt god fremgang og nådd en rekke viktige milepæler de seneste månedene. Blant annet produserer vi nå de første batteriene for kundetesting og produksjon, bygging av batterifabrikk og forskning går for fullt, sier konsernsjef Lars Christian Bacher i Morrow Batteries.

– Vi opplever stor interesse for vårt prosjekt med å utvikle egen batteriteknologi med råvarer som finnes i vår del av verden og som er vesentlig mer bærekraftige. Vi bygger en industribedrift som vil sysselsette 2.500 personer, med ringvirkninger som gir minst like mange arbeidsplasser. Skal vi få dette til er vi avhengig av private investorer og myndigheter som bidrar med risikoavlastning for å realisere den nasjonale batteristrategien, fortsetter Bacher.

Det er de fire storaksjonærene Å Energi, Maj Invest, Siemens Financial Services og ABB som bidrar med det konvertible lånet fordelt i henhold til sin nåværende eierandel. Alle øvrige aksjonærer blir tilbudt å delta i et lån på inntil 140 millioner kroner til samme betingelser.

Å Energi er glad for å se hvor langt Morrow Batteries har kommet i både byggingen av den første batterifabrikken i Arendal og Morrow Research Center i Grimstad. Vi har vært med helt fra start og er også med i dette lånet, som bidrar til at Morrow kan fortsette det gode arbeidet med å utvikle ny batteriteknologi. Sammen vil vi skape ringvirkninger langt utover Agder, sier Atle Knudsen, konserndirektør Ny Industri i Å Energi i en kommentar.

Morrow jobber videre med å finansiere den neste fasen av selskapets utvikling. Selskapet har ferdigstilt Morrow Research Center i Grimstad, der vi utvikler fremtidens batteriteknologi. Testproduksjon er i full drift i Sør-Korea. Bygging av Morrow Cell Factory i Arendal pågår for fullt med produksjonsstart i 2024. Investeringsbeslutning for Eyde 1 – det neste byggetrinnet med en årskapasitet på 14 GWh som tilsvarer batterier til ca. 230 000 elektriske biler – tas første halvår 2024.

Arbeidet med ytterligere finansiering av selskapet skjer parallelt.

Topics


Morrow Batteries ASA (Morrow) is an industrial battery technology company on a mission to develop and deliver next-generation batteries with cathode material (LNMO). These batteries replace cobalt, reduces nickel and lithium, and maximizes the use of clean and abundant manganese. Founded in 2020 and headquartered in Arendal, Norway, the company now counts 130+ battery specialists across four offices internationally. Learn more at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Contacts

Naja Boone

Naja Boone

Press contact Director of Marketing & Communications

Speeding up the energy transition with cost-effective and sustainable batteries.

Follow our journey at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Morrow Batteries