Skip to content
Stina Torjesen ny bærekraftsdirektør i Morrow Batteries

Press release -

Stina Torjesen ny bærekraftsdirektør i Morrow Batteries

Morrow Batteries har utnevnt Stina Torjesen som ny bærekraftsdirektør.

– Vi er svært glade for at Stina Torjesen blir med på det raskt-voksende Morrow-teamet som ny bærekraftsdirektør. Hun tar med seg dyp innsikt fra den europeiske og globale batteriindustiren og mangeårig erfaring med bærekraftsrelatert arbeid. Hun blir sentral i vårt arbeid for ny batteriteknologi, sier konsernsjef Lars Christian Bacher i en kommentar.

Stina Torjesen vil fortsette deltid som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, der hun blant annet leder deler av Batman-prosjektet – "om norske muligheter innen batteri-håndtering, ombruk og nye materialstrømmer". Dette prosjektet har blant annet utarbeidet anslag for batterisektoren, og analysert EUs batteripolitikk, inklusive den nye og omfattende reguleringen i EU, der bærekraft er et sentralt krav.

– Morrow er godt posisjonert til å fremme bærekraft i den globale batteriindustrien med sin banebrytende forskning på ny batterikjemi. Vi kommersialiserer nye batterimaterialer med betydelig lavere utslipp og en mer bærekraftig tilbudskjede, sier Torjesen.

– En sentral erfaring fra COP27-møtet i Egypt er at det haster med å iverksette løsninger som reduserer mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren. Tiden er i ferd med å renne ut, og de globale avtalene er enda ikke kraftfulle nok. Batterier er helt avgjørende om vi ønsker å avkarbonisere energimiksen, legger hun til.

Stina Torjesen har arbeidet med sirkulærøkonomi og tilknyttede spørsmål i mer enn ti år, først gjennom det banebrytende bærekraftskonsulentselskapet SIGLA, og senere gjennom forsknings- og utdanningsinitiativ med Eyde-klyngen og den norske prosessindustrien. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oxford og har tidligere arbeidet for så vel FN som Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Related links

Topics

Categories


Om Morrow | www.morrowbatteries.com

Morrow Batteries ASA (Morrow) er et industrielt batteriteknologiselskap. Med base i Norge har Morrow et mål om å utvikle og produsere neste-generasjons batterier med katodematerialer (LNMO). Disse batteriene skal være uten kobolt, ha redusert innhold av nikkel og litium, og ha større innhold av rent og tilgjengelig mangan. Morrow ble grunnlagt i 2020 og har hovedkontor i Arendal, og har nå over 100 batterispesialister fordelt på fire kontor rundt i verden. Les mer på morrowbatteries.com og følg @MorrowBatteries på LinkedIn.

Contacts

Naja Boone

Naja Boone

Press contact Director of Marketing & Communications

Related content

Speeding up the energy transition with cost-effective and sustainable batteries.

Follow our journey at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Morrow Batteries