Skip to content
Fra venstre: Lars Christian Bacher, Stina Torjesen (begge fra Morrow Batteries), Christian Lyngø Lian og Marcus Martinsson (begge fra Stena Recycling)
Fra venstre: Lars Christian Bacher, Stina Torjesen (begge fra Morrow Batteries), Christian Lyngø Lian og Marcus Martinsson (begge fra Stena Recycling)

Press release -

Morrow og Stena Recycling inngår partnerskap for å bygge sirkulære verdikjeder for batterier

Morrow Batteries ASA (Morrow) og Stena Recycling har inngått en avtale om håndtering av produksjonsavfall fra Morrow Cell Factory i Arendal, Norge. Avfallet vil bli håndtert på Stena Recyclings nye anlegg for batterigjenvinning i Halmstad, Sverige. Målet er å bygge en komplett sirkulær batteriverdikjede der resirkulert materiale gjeninnføres i battericelleproduksjonen.

"Vi deler stolt Stena Recyclings visjon om å skape et sirkulært samfunn der ingen materialer går til spille. Morrow skal ha lave avfallsvolumer og stabil kvalitet på det vi produserer, dette får vi til gjennom dyktige produksjonsmedarbeidere og eksperter i batterifabrikken. Men uansett volum, avfall skal håndteres best mulig og Stena Recycling vil være en sterk partner i dette arbeidet. Vi starter opp prøveproduksjon senere i år, Stena Recycling vil da begynne å motta avfall fra oss", sier Lars Christian Bacher, administrerende direktør i Morrow.

I henhold til avtalen vil Stena Recycling trene Morrows team i relevante prosedyrer, samt at de vil samle inn og håndtere avfallet ved deres nye anlegg i Halmstad i Sverige. Dette er et av Europas første industrielle batterigjenvinningsanlegg. Selskapets avanserte gjenvinningsprosess vil gjøre det mulig å gjenvinne batterimateriale og bruke det til å produsere nye batterier med høyt innhold av resirkulerte materialer.

"Morrow er opptatt av effektivitet, bærekraft og miljøpåvirkning. Å bruke færre ressurser i form av energi og råvarer er deres mål, så vel som vårt. Sammen ser vi frem til et nytt sirkulært partnerskap og en helhetlig løsning for å øke ressursutnyttelsen og minimere utslipp," sier Marcus Martinsson, produktsjef Batterier i Stena Recycling.

Avtalen har i første omgang en varighet på 1,5 år. På lang sikt har de to selskapene en felles ambisjon om å bygge en komplett sirkulær batteriverdikjede der resirkulert materiale gjeninnføres i batteriproduksjonen.

"Vi håper - og forventer - at dette skal være springbrettet til en bredere innsats for å muliggjøre effektive og fleksible sirkulære batteriverdikjeder," sier Stina Torjesen, bærekraftsdirektør i Morrow.

Partene vil også se på muligheten for å etablere et større anlegg på Eyde Material Park i Agder i Sør-Norge som kan håndtere Morrows avfallsstrømmer i kombinasjon med andre strømmer.

***

Om Stena Recycling

Stena Recycling er et av Europas ledende gjenvinningsselskap som tilbyr omfattende løsninger innen gjenvinning og sirkulære tjenester. Hvert år resirkuleres rundt seks millioner tonn avfall og kasserte produkter fra mer enn 100 000 kunder fra en rekke ulike bransjer. Ved å holde ressurser i kretsløpet, spiller Stena Recycling en viktig og sentral rolle i overgangen til en sirkulær økonomi. I tillegg til å gjenvinne avfall støtter Stena Recycling også sine kunder i deres utvikling mot bærekraftige forretningsmodeller gjennom sin konsulentvirksomhet Stena Circular Consulting. Stena Recycling er en del av Stena Metall Group. Les mer på www.stenarecycling.comRelated links

Topics

Categories


Morrow Batteries ASA (Morrow) er et batteriteknologi- og produksjonsselskap som sikter mot å være den første masseprodusenten av prismeformede LFP-batterier i Europa senere i år. Vårt LFP-batteri har førsteklasses sikkerhetsfunksjoner, lang levetid og et lavt karbonavtrykk. Samtidig jobber våre verdensledende forskere ved skandinavias største batteri FoU-senter med å utvikle neste generasjons batterier primært basert på katodematerialet LNMO. Disse innovative batteriene eliminerer kobolt, reduserer mengden nikkel og litium, samtidig som de maksimerer bruken av rene og rikelige manganressurser. Selskapet ble grunnlagt i 2020 med hovedkontor i Arendal, og består nå av 160 batterispesialister basert i Norge og Tyskland. For å lære mer, besøk morrowbatteries.com og følg oss på LinkedIn @MorrowBatteries.

Contacts

Naja Boone

Naja Boone

Press contact Director of Marketing & Communications

Speeding up the energy transition with cost-effective and sustainable batteries.

Follow our journey at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Morrow Batteries